Coremain SLU é unha empresa galega que dende a súa creación en 1991 é un referente no sector TIC, baseando o éxito no seu equipo de persoas, con máis de 400 profesionais especializados en Consultoría TI, Desenvolvemento de Software, Externalización de procesos ( BPO), tecnoloxía e infraestruturas, mantemento e soporte de aplicacións, Sistemas de xestión empresarial, Consultoría dixital, etc. Estamos en pleno proceso de expansión, tanto a nivel autonómico, como nacional e internacional, no ámbito das Administracións públicas, Telecomunicacións, Sanidade, Industria/Pemes e Enxeñaría de sistemas. Temos unha clara vocación pola investigación e a aplicación de solucións.

Relator: Gloria Mosquera Camino