Somos unha compañía dixital con visión global que ofrecemos servizos de consultaría, desenvolvemento e mantemento de solucións e servizos avanzados de tecnoloxía.

Nacemos para liderar a transformación desde a profesionalidade, a innovación e a dependencia.

Con 25 anos de experiencia, somos unha das primeiras compañías independentes do sector, sen vencellos con grandes grupos TIC, industriais ou financeiros, cun crecemento baseado na vocación de servizo e no compromiso cos nosos clientes.

Relatores: Alejandro Tuñas (Xerente de Proxectos de Altia) e Ángela Souto (Responsable de Selección)